HỘI NGHỊ TOÀN CẦU APCEO VÀ DIỄN ĐÀN KINH TẾ BÁC NGAO - TRƯỜNG SA HỒ NAM TQ 29-31.10.23

HỘI NGHỊ TOÀN CẦU APCEO VÀ DIỄN ĐÀN KINH TẾ BÁC NGAO - HỒ NAM TQ 29-31.10.23

 

14:00 - 15:15

How to Prevent the Next Pandemic?

(Changsha International Conference Center, 1st floor, Multifunction Hall 05)

- The World Health Organization (WHO) declared COVID-19 is no longer a Public Health Emergency of International Concern this May. The pandemic brought a profound influence to the world and aroused reflection during the past three years.

- To what extent are vaccines and drugs playing the role in preventing the spread of COVID-19?

- How to manage the COVID-19 disease in the long term? Will COVID-19 eventually fade into a seasonal disease?

- How should we strengthen the public health system to better cope with the next pandemic, by taking stock of the successful experience and reviewing the shortcomings and weaknesses exposed when fighting the

pandemic?

14:00-15:15

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN CHẶN CÁC ĐẠI DỊCH TIẾP THEO CHO LOÀI NGƯỜI ?

Chúng ta không thể ngăn chặn hoàn toàn nếu đại dịch tiếp tục xẩy ra, mà chúng ta chỉ có thể đón nhận nó trong tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng biện pháp hữu hiệu nhất.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố COVID-19 không còn là Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế vào tháng 5 này. Đại dịch đã mang lại ảnh hưởng sâu sắc ảnh hưởng đến thế giới và khơi dậy sự suy ngẫm trong suốt ba năm qua.

Vắc-xin thuốc đóng vai trò mức độ nào trong việc ngăn ngừa sự lây lan của bệnh COVID-19 ?

§ Vắc xin thuốc chỉ đóng vai trò trấn an con người, nhưng không chắc chắn cho việc đảm bảo không mắc bệnh cho người nếu đại dịch tiếp tục xẩy ra

Làm thế nào để kiểm soát bệnh COVID-19 về lâu dài ?

§ Tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe công đồng, mỗi người dân phải tự cảm nhận Liệu cuối cùng sẽ COVID-19 biến thành một căn bệnh theo mùa?

Chúng ta nên củng cố hệ thống y tế công cộng như thế nào để đối phó tốt hơn với đại dịch tiếp theo, bằng cách ghi lại kinh nghiệm thành công và xem xét các những tồn tại, điểm yếu bộc lộ khi chống dịch ?

1 phát hiện sớm, tránh lây lan

2 là chuẩn bị cá nhân về giải pháp chặn nó, diệt nó và phục hồi cơ thể 3 đào tạo sử dụng “ANTIVIRUS SOLUTION”, dự phòng

HOW TO PREVENT THE NEXT HUMAN PANDEMICS?

We cannot completely prevent the pandemic if it continues to occur, but we can only welcome it with the mindset of being prepared with the most effective measures.

The World Health Organization (WHO) declared COVID-19 no longer a Public Health Emergency of International Concern this May. The pandemic has had a profound impact on the world and provoked reflection over the past three years.

To what extent do vaccines and medications play a role in preventing the spread of COVID-19?

· Vaccines and medicines only play a role in reassuring people, but are not certain to ensure people will not get sick if the pandemic continues to occur.

How to control COVID-19 disease in the long term?

· Propaganda and education for public health care, each person must feel it for themselves

Will COVID-19 eventually turn into a seasonal disease?

How should we strengthen the public health system to better cope with the next pandemic, by recording successful experiences and reviewing the shortcomings and weaknesses revealed in fighting the epidemic?

1. Is early detection, avoiding spread

2. Is personal preparation of solutions to block it, kill it and restore the body

3. Is training to use “ANTIVIRUS SOLUTION”, prevention

 

© Bản quyền thuộc: Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo OMEGA

OMEGA Institute of Science Technology and Training (OMEGA - INSTITUTE)

Công ty cổ phần OMEGA Công nghệ cao (OMEGA CNC JSC.,)

Địa chỉ: 90 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, (18 Đầm Hồng), Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-4) 35657814; Fax: (+84-4) 35657814

Email: nhadvomega@gmail.com - www.omega.org.vn